Interreg III - MIS Post Graduate Program - 2η ΔΡΑΣΗ

Interresting

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα πληροφοριακά συστήματα που έγινε στα πλαίσια της πρώτης δράσης του έργου.
 
HOME arrow 2η ΔΡΑΣΗ
2η ΔΡΑΣΗ Εκτύπωση

Διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης με βάση το υπάρχον MIS (Master in Information Systems) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συναφή προγράμματα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα, καθώς και διερεύνηση των απαιτήσεων λειτουργίας του στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.  

Το υπάρχον ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ονομάζεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.  Συγκεκριμένα οι στόχοι του είναι να προάγει τη γνώση και τη κατάρτιση στα συναφή γνωστικά αντικείμενα, να αναπτύξει την έρευνα στις συναφείς επιστημονικές περιοχές, να δημιουργήσει επιστήμονες ικανούς να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, να καλύψει τις ανάγκες σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προσαρμόζοντάς τους στο δυναμικό διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον και να προετοιμάσει στελέχη ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η σημερινή κατάσταση του ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη τα περιεχόμενα και η έμφαση στο ΠΜΣ να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδώ ν αποτελείται από έναν αριθμό Υποχρεωτικών Μαθημάτων και Μαθημάτων επιλογής, και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Thesis). Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα  ο  μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 12 μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α, Β, και Γ.  Κατά τη διάρκεια του Δ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ' όσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων.   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία (thesis) ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 48 διδακτικών μονάδων (για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 54 διδακτικές μονάδες). Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική γλώσσα, είτε στην Αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) έχει ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής (Information Technology)

2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού (S/W Design and Development)

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)

1. Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες   (Quantitative Methods for Economics and Social Sciences)

2. Κοινωνικό-Οικονομικές Επιπτώσεις της Πληροφορικής και των  Τηλεπικοινωνιών (Socio-Economic Impacts of Informatics and Telecommunicatios)

3. Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Management ( Information Technology and Strategic Management)

4. Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Law of Informatics and Telecommunications)

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1. Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων   (Telecommunications and Networks Technologies)

2. Βάσεις Δεδομένων (Data Bases)

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)

1. Επιχειρησιακή 'Ερευνα και Προσομοίωση  (Operations Research and Simulation)

2. Διοικητική Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων   (Managing Information Systems Development)

3. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   (Accounting and Financial  Information Systems)

4. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems)

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα

1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων  (Information Systems Analysis and Design)

Μάθημα Επιλογής (επιλέγονται τρία μαθήματα)

1. Στρατηγικές για την Πληροφορική και Tηλεματική    (Strategies in Informatics and Telematics)

2.  Συστήματα Πολυμέσων (Multimedia Systems)

3.  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)

4. Εργαστήριο Διοικητικών Παιγνίων (Management Games Laboratory)

5. Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)

6. Πληροφοριακά Συστήματα για Μάρκετινγκ και Δημοσκοπήσεις (Information Systems in Marketing and Polls)

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία (Thesis)

Στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα προταθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συμπληρωματικά θα αξιοποιηθούν στοιχεία και δεδομένα που θα αντληθούν από συναφή προγράμματα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Επιπλέον για τη διαμόρφωση του προγράμματος θα ληφθού?ν υπόψιν τα αποτελέσματα της μελέτης που θα υλοποιηθεί στην πρώτη δράση του προτεινόμενου έργου.

Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι απαιτήσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του νέου μεταπτυχιακού στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Αρχικά θα πρέπει να εξετασθούν οι απαιτήσεις σε  διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό που θα αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος, με βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν καθοριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, θα γίνει μελέτη της οργανωσιακής και πληροφοριακής υποδομής που απαιτείται για την δημιουργία και λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος και θα προταθεί αντίστοιχα ένα οργανωσιακό και ένα τεχνολογικό μοντέλο για τη λειτουργία του. Το οργανωσιακό μοντέλο θα συμπεριλαμβάνει και μελέτη  βιωσιμότητας του υπό ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος

Τέλος θα εκπονηθεί κανονισμός λειτουργίας στον οποίο θα περιγράφονται η οργανωτική και διοικητική δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού και των υποψηφίων φοιτητών καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, των μαθημάτων και των διδασκόντων.

Η δράση αναλύεται στις παρακάτω ενέργειες:

Ε2.1: Συλλογή δεδομένων για την κατάρτιση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών

Ε2.3: Διερεύνηση των απαιτήσεων για τη στελέχωση του προγράμματος με το κατάλληλο ακαδημαϊκό προσωπικό

Ε2.4: Μελέτη της οργανωσιακής και τεχνολογικής υποδομής.

Ε2.5: Μελέτη βιωσιμότητας

Ε2.5: Σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

       I.    Πρόγραμμα Σπουδών

       IΙ.   Οργανωσιακό και Τεχνολογικό μοντέλο

       IΙΙ.   Μελέτη Βιωσιμότητας

    IV.    Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΟΡΟΣΗΜΑ:

Ο2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών έχει ολοκληρωθεί

Ο3. Έχουν καθορισθεί οι απαιτήσεις για τη λειτουργία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος