Interreg III - MIS Post Graduate Program - 1η ΔΡΑΣΗ

Interresting

Στο σύνδεσμο αυτό  μπορείτε να δείτε μια αναλυτική περιγραφή του έργου ενώ εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη σκοπιμότητα και τα ωφέλη του.
 
HOME arrow 1η ΔΡΑΣΗ
1η ΔΡΑΣΗ Εκτύπωση

      Έρευνα της αγοράς σε σχέση με την προσφορά ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) που να καλύπτει κυρίως τις ανάγκες των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητών από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

 Στόχος της δράσης αυτής είναι αφενός η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στους τομείς εφαρμογής του έργου. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας εντοπίζονται,  σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, στη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων, με την απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από μέρους τους, η οποία θα έχει επέλθει όχι μόνο από θεωρητική εκπαίδευση, αλλά και από πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονα θέματα. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις γειτονικές χώρες, που διαφαίνεται από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στελεχών Πληροφοριακών Συστημάτων από μέρους Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΠΓΔΜ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του καταναλωτικού μοντέλου και των συνθηκών οικονομίας τους, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών, οι οποίοι θα αποτελέσουν το ανθρώπινο δυναμικό που θα στελεχώσει το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στήριξης των Βαλκανικών χωρών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η επαφή και η εκπαίδευσή τους σε θέματα νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μετακίνηση και διαμονή στελεχών επιχειρήσεων ή επιστημόνων από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα για την κατάρτισή τους, είναι δύσκολη έως και αδύνατη και όταν επιτυγχάνεται, αφορά μικρό αριθμό συμμετεχόντων, χωρίς ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η δράση αναλύεται στις παρακάτω ενέργειες:

Ε1.1: Καθορισμός μεθοδολογίας έρευνας

Ε1.2: Συλλογή δεδομένων από την έρευνα αγοράς.

Ε1.3: Επεξεργασία των δεδομένων και αξιολόγησή τους – Συγγραφή μελέτης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Μελέτη στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς

ΟΡΟΣΗΜΑ:

Ο1. Η συλλογή των στοιχείων από την έρευνα αγοράς έχει ολοκληρωθεί