Sidebar

Страничната лента е разположен от лявата страна на интерфейса – от мобилни устройства, това може да изглежда по различен начин. Самата лента се състои от няколко компонента.

sidebar

Тези компоненти са:

  • Компонент с ключови показатели и
  • Компонент, показващ актиността от последните 30 дни
1. Ключови показатели за компонент

Този компонент изобразява логото на пилота или организацията, а под логото са видими три ключови показатели.

key_indicators_component

Тези три показатели са:

  • Брой на младите хора
  • Брой на политиците и
  • Брой на създадените брокерирани разговори и дискусии между тях

Те осигуряват бърз и удобен преглед на текущите ключови показатели и техните стойности.

Върху трите показателя може да се кликва. Като щракнете върху младите хора и Политиците – потребителите ще бъдат показани на страница Хендъли със съответните достъпни хендъли, както и върху разговорите, в които участват. Подробности ще бъдат описани по-нататък в този документ.

2. Показване на активност през последните 30 дни

Този компонент ще покаже данни, отнасящи се до дейностите в последните 30 дни – в нашия пример, можем да видим хората, провели най-много разговори.

last_30_days