Франция – Cafébabel

контекст

Към 1 януари 2016 г е изчислено, че между 9,3 милиона души между 18 и 29 години живеят във Франция, което се равнява на 14% от населението на страната.

Коефициентът на младежка безработица възлиза на 22.6% през 2017, според последните данни на Министерството на труда. В допълнение към това, младите хора трудно издигат своя глас в политическата сфера и често биват изключени от демократичния дебат. И все пак именно младите хора са онези, които използват социалните медии най-много, което им дава възможност за ангажиране с  политиците онлайн.

Така че, защо Twitter? Тъй като социалните медии са много популярни сред младите хора, #ASK реши да използват Twitter – като платформа за текстови съобщения в интернет – за да достигне до потенциални 300 милиона потребители, които да се ангажират в политическо участие. Повече от половината от потребителите на Twitter са на възраст под 30 години.

Така например, във Франция, огромно количество потребители на Twitter реагираха на ново законодателство, което потенциално би довело до намаляване на помощите за жилищата с  5 евро.

Предизвикателство

По време на президентските избори през 2017 г. във Франция, процентът на въздържане от гласуване на втория тур достигна 34% сред 18-24-годишните и до 40% сред 25-34 годишните.

За да бъдат поставени младите хора обратно в центъра на политическия дебат, #ASK цели да свърже младите граждани с техните политици в цяла Европа с помощта на Twitter. Целта е проста: да се даде възможност на младите хора да участват в демократичните дебати чрез онлайн участие.

#ask е посредник, който свързва политиците и млади европейци по предварително зададени тематични въпроси. Това е иновативна дейност, в смисъл, че тя предизвиква традиционната схема на комуникация отгоре-надолу, което позволява на младите хора да се включат наистина в политическия дебат.

Решение

Според Евростат младежите под 25-годишна възраст ще съставляват една четвърт от работната сила в Европа през 2050 г. Макар, че използването на социалните медии е широко разпространено сред младите хора, по-малко от една четвърт от тях участват в онлайн форуми за политически дискусии. Специализираните платформи рядко са пригодени за младежта и не достигат до голям брой потребители. Чрез своя модел на демократично участие, #ASK демоцратизира дебата, като гарантира, че политиците и вземащите решения ща вземат предвид мнението на младите хора. Обхватът на темите, обсъждани е разнообразен: покривайки въпросите на пола, икономиката, имиграцията, околната среда, образованието, тероризъм, Европа, демокрацията и здраве.

Всеки пилот имаше привилегията да бъдат обучен как да използват #ask. Поех от Антони Пападимитриу от Cafébabel. Като част от проекта за #ASK, Cafébabel участва в няколко събития, като например младежки фестивал We Can или Деня на цифровата демокрация.

Резултати

Успяхме да брокерираме успешно дебат между младите хора и техните политици. Това беше целта бяхме към който се стремихме, и ние го направихме! #ASK е получил във Франция повече от 600 туита, 326 отговора, 207 повторни туитове, 513 харесвания, а след работата на 332 политици и ангажирани с повече от 1500 млади хора.

Някои от най-добрите ни туитове бяха фокусирани върху Световния ден на бежанците, еволюцията на данъци за хуманно отношение за работодателите, феминистките движения като #BalanceTonPorc и #MeToo и здравния скандал Lactalis.

Примери: Това е Tweet за сексуалната ориентация и равенството между половете, който имаше огромен брой импресии.

France

Друг пример е здравния скандал Lactalis с 2.0% ангажираност.

France2

И тук степента на ангажираност на “Да се чувстваш европеец” получи 4%.

France3