Теми

Темите са част от дашборда, където потребителите могат да създават и управляват темите, които ги интересуват. Принципно, можете да създадете всякакви теми, като прибавяте към тях хаштагове (ключови думи)  посвой избор, както и да виждате хендълите асоциирани със съответната тема.

1. Преглед

За да навигирате бързо наличните теми, можете да кликнете върху <и> (< and >) до имената на темите, или да използвате падащото меню и изберете налична тема.

topics_overview

На скриийшота по-горе сме показали темата Демокрация и Човепки права (Democracy & human rights).  Вижда се, че към момента няма туитове по избраната тема.

На  sidebar-а вляво се вижда полето с ключовите думи (Keywords) и хаштага #democracy.  Това е бърз преглед на ключовите думи по темата.

Имайте предвид, че в началото на ползване на дашборда няма да има теми и те трябва да бъдат прибавени. За да се прибавят и управляват теми, ще е необходимо да се клине върху линка Управление на теми (Manage topics). Този процес е обяснен по-подробното в следващата част на Ръководството.

2. Управление на темата

След като потребителите кликнат върху линка Управление на теми (Manage topics), те ще видят скрийншота, където за управление на съществуващите теми и създаване на нови теми.

topic_management

В нашия случай, както е показано на скрийншота, сега сме позиционирани в рамките на темата за демокрацията и човешки права. Можем да видим, че в случая ключовата дума (Relevant keyword) е #democracy. Можем да премахнем тази ключова дума или маркера хаштаг, както и да добавяме нови. Темите могат да бъдат преименувани, като просто кликнете върху името им и напишете новото желано име. Темите могат да бъдат заличени с кликване върху иконката за кошчето за боклук  (trash can).

Раздел „Водещи инфуенсъри“ (Top influencers) ще покаже хендълите, свързани с конкретната тема. Това означава, че всички хендъли, които добавяме под секцията хендъли и ги свързваме с темата за демокрацията и правата на човека тук ще се появят заедно с тяхната принадлежност към съответно групата на младежите или тази на политиците, техния Klout резултат и броят на разговорите, в които те са участвали.

Нови теми могат лесно да бъдат създадени, като кликнете върху Създаване на нова тема (Create new topic) в страничната лента вляво.

Имайте предвид, че всички промени трябва да бъдат запазени, като щракнете върху бутона „Запазване на промените“. В противен случай те ще бъдат загубени!