Πλαϊνή Μπάρα

Η πλαϊνή μπάρα (sidebar) βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της διεπαφής. Στις κινητές συσκευές, μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά. Το sidebar αποτελείται από διάφορα στοιχεία.

sidebar

Τα στοιχεία αυτά είναι:

  • A component with key indicators και
  • Last 30 days component
1. Key indicators component

Εδώ βρίσκεται το λογότυπο του πιλότου ή μιας οργάνωσης, και κάτω από το λογότυπο, υπάρχουν τρεις σημαντικοί δείκτες.

key_indicators_component

Οι τρεις δείκτες είναι:

  • Αριθμός νέων (Number of young people)
  • Αριθμός πολιτικών (Number of policy makers) και
  • Αριθμός δημοσιευμένων συζητήσεων στο Twitter (Number of contributions made)

Στο sidebar παρέχεται μια γρήγορη και χρήσιμη επισκόπηση των τρεχόντων δεικτών και των τιμών τους. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιον από τους τρεις δείκτες. Για παράδειγμα, επιλέγοντας το δείκτη Number of Young people ή Number of Policy makers –  θα μεταφερθεί στη σελίδα Handles  με τα αντίστοιχα διαθέσιμα Twitter handles, ενώ επιλέγοντας στο Number of contributions made θα μεταφερθεί στη σελίδα Contributions. Η περιγραφή των επιλογών Handles και Contributions θα γίνει στην συνέχεια αυτού του εγγράφου.

2. Last 30 days component

Εδώ εμφανίζονται δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες των τελευταίων 30 ημερών. Στο παράδειγμα μας βλέπουμε τα Twitter handles των με τα περισσότερα conversation contribution τις τελευταίες 30 ημέρες.

last_30_days