Περιοχή περιεχομένου

Η περιοχή περιεχομένου καταλαμβάνει την πλειοψηφία του χώρου που είναι διαθέσιμος στην αρχική σελίδα. Όλοι οι χρήστες του Twitter θα καταλάβουν πολύ εύκολα ότι μιμείται τον σχεδιασμό του Twitter. Αυτή η περιοχή δείχνει, σε πραγματικό χρόνο, τα tweets που προέρχονται από τα handles που ακολουθούμε, καθώς επίσης και τα tweets όσα σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες (topics) που ακολουθούμε.

content_area

Η περιοχή των περιεχομένων μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη:

  • Περιοχή δημιουργίας νέου Tweet (Compose new Tweet)
  • New tweets activity bar και
  • Timeline feed

Η περιγραφή και των τριών γίνεται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

1. Δημιουργία νέου tweet (Compose new tweet)

Έχοντας την ίδια λειτουργία με το ομώνυμο κουμπί (Compose new tweet), επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν  tweets και να τα δημοσιεύσουν.

compose_new_tweet

Οι χρήστες μπορούν πολύ εύκολα να επιλέξουν κάποια περιοχή του πλαισίου κειμένου και να αρχίσουν να πληκτρολογούν το περιεχόμενο του tweet το οποίο θέλουν να δημοσιεύσουν.

2. New tweets activity bar

Κάτω από την περιοχή δημιουργίας νέων tweet βρίσκεται η μπάρα “New tweets activity”. Αυτή η μπάρα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα tweets που ανακτώνται από το dashboard.

new_tweets_activity

Για παράδειγμα στην παραπάνω εικόνα φαίνεται πως έχουν ανακτηθεί από το dashboard 7 νέα tweets. Πατώντας κάποιος πάνω στην περιοχή αυτή, θα φορτωθούν και θα εμφανιστούν τα εν λόγω  tweets. Ανάλογα με την δραστηριότητα που υπάρχει το Twitter, το πλήθος των tweets που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, οπότε πολύ εύκολα μπορεί ο χρήστης να δει τα tweets να έρχονται κατά εκατοντάδες.

3. Timeline feed

Το timeline feed δείχνει όλα τα tweets που έχουν δημοσιευτεί από τα Twitter handles που έχουν εισαχθεί στο Dashboard. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το Tweet feed του Twitter.com. Το Dashboard φορτώνει τα tweets και τα εμφανίζει στο timeline view.

timeline_feed

Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα εμφανιζόμενα tweets ακριβώς όπως θα έκαναν στο Twitter.com. Επιλέγοντας ένα tweet θα εμφανίσει το tweet σε ένα context (thread) και θα επιτρέψει στους χρήστες να απαντήσουν στο αποστολέα αυτού του tweet.

timeline_feed2