Περιοχή Εργαλείων

Η Περιοχή Εργαλείων (Toolbar) παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του Dashboard, την περιοχή αναζήτησης, το περιβάλλον δημιουργίας νέων tweets και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ενός χρήστη.

toolbar

1. Στοιχεία της Περιοχής Εργαλείων

sections_area

Τα βασικότερα στοιχεία στα οποία παρέχει πρόσβαση η Περιοχή Εργαλείων είναι:

   •Η αρχική σελίδα (Home)
   • τα Handles
   • οι Θεματικές Ενότητες (Topics)
   • οι συζητήσεις (Conversations και
   • τα Infographics

Επιλέγοντας κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη απ’ όπου μπορεί να έχει πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες. Το στοιχείο Handles ασχολείται με το ονόματα των χρηστών του Twitter (@names), το Topics προσφέρει μια επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων θεμάτων και επιτρέπει τη διαχείρισή τους, το Conversations αναλαμβάνει την διαχείριση των συνομιλιών και, τέλος, το Infographics επιτρέπει τη μεταφόρτωση και διαχείριση των Infographics. Κάθε μια από τις οθόνες αυτές επεξηγούνται με λεπτομέρεια στα κεφάλαια που ακολουθούν.

To τρέχων επιλεγμένο στοιχείο είναι υπογραμμισμένο με κόκκινη γραμμή για να είναι ξεκάθαρη η τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε στο Dashboard. Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα βρισκόμαστε στην Αρχική Σελίδα (Home).

2. Περιζχή αναζήτησης (Search area)

search_area

Το πεδίο Search anything επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν περιεχόμενο στο Dashboard. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν οτιδήποτε – π.χ. tweets ή handles. Αν, για παράδειγμα, οι χρήστες πληκτρολογήσουν στην περιοχή αναζήτησης τον όρο “europe” η αναζήτηση θα τους επιστρέψει τα Twitter handles (@names) καθώς επίσης και τα tweets που περιέχουν τον όρο “europe”.

Αν ο χρήστης επιλέξει στη συνέχεια κάποιο από τα αποτελέσματα θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη σελίδα.

search_area2

3. Σύνθεση νέου tweet (Compose New Tweet)

compose

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Dashboard είναι η δυνατότητα δημιουργίας νέου περιεχόμενο – tweet. Ο πιο προφανής τρόπος είναι επιλέγοντας το κουμπί Compose new Tweet που βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων (Τoolbar).

Αφού o χρήστης πατήσει το κουμπί, ένα νέο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί, το οποίο του επιτρέπει να δημιουργήσει ένα νέο tweet.

compose2

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να γράψει το κείμενο του tweet ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε στο Twitter.com ή αντίστοιχες εφαρμογές που βασίζονται στο Twitter. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις κάποιος πατήσει στο κουμπί “Tweet” τότε αυτό θα δημοσιευτεί στο Twitter μέσω του Twitter λογαριασμού που είναι συνδεδεμένος με το Dashboard.

4. Διαχείριση Λογαριασμού Χρήστων (User account settings)

user_account

Το όνομα του συνδεδεμένου χρήστη εμφανίζεται στο πάνω αριστερά μέρος της γραμμής εργαλείων. Επιλέγοντας το όνομα του χρήστη είναι διαθέσιμες κάποιες επιλογές.

user_account2

Οι επιλογές αυτές είναι:

i) Account settings – επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους και να αλλάξουν, για παράδειγμα, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τους, να προσκαλέσουν και άλλους χρήστες και άλλες παρόμοιες επιλογές

ii) Logout – επιτρέπει στους χρήστες να αποσυνδεθούν από την τρέχουσα συνεδρία και να φύγουν από το Dashboard