Μετρικές

Για την καλύτερη κατανόηση τις επίδρασης των συζητήσεων, ένα σύνολο από μετρικές έχει οριστεί. Η κύρια μετρική είναι διαθέσιμη στην αριστερή πλευρά και μετράει το πλήθος των συζητήσεων.

metrics

Για πιο λεπτομερείς μετρικές, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν στον σύνδεσμο “Export metrics” και ένα αρχείο CSV (comma separated values) θα κατέβει στους υπολογιστές τους. Το αρχείο μπορεί πολύ εύκολα να αναγνωσθεί με οποιοδήποτε λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων όπως το Microsoft Office Excel ή το  Google Sheets για περαιτέρω ανάλυση.