Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες είναι το κομμάτι του Dashboard στο οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Γενικά μπορείς να προσθέσεις οποιαδήποτε θεματική ενότητα, να αναθέσεις συγκεκριμένα hashtags (λέξεις – κλειδιά) σε αυτήν και να δεις τα Twitter handles τα οποία σχετίζονται με τη θεματική ενότητα.

1. Επισκόπηση

Για μια γρήγορη περιήγηση στα διαθέσιμα topics, οι χρήστες μπορούν είτε να πατήσουν στα κουμπιά “<” και “>” δίπλα στο ονόματα του topic, ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη λίστα και να επιλέξουν οποιοδήποτε διαθέσιμο topic.

topics_overview

Στην παραπάνω φωτογραφία βρισκόμαστε στο topic Democracy & human rights, και μπορούμε να δούμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν tweets που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.

Στην πλαϊνή μπάρα της αριστερής πλευράς, κάτω από τον τομέα Keywords, βλέπουμε το #democracy. Είναι μια γρήγορη επισκόπηση των λέξεων – κλειδιών που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

Ωστόσο, όταν οι χρήστες χρησιμοποιήσουν το Dashboard για πρώτη φορά, μπορεί να μην υπάρχουν topics καθώς θα πρέπει να προστεθούν. Για να προσθέσουν και να διαχειριστούν τα topics, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στον σύνδεσμο Manage topics. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

2. Topic management

Μόλις οι χρήστες επιλέξουν το σύνδεσμο Manage topic θα τους εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορούν να διαχειριστούν τα υπάρχοντα topics ή να δημιουργήσουν νέα.

topic_management

Στην περίπτωση μας, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία, βρισκόμαστε στο θέμα Democracy & human rights. Μπορούμε να δούμε ότι τα  σχετικά keywords είναι #democracy. Μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτή τη λέξη-κλειδή ή το hashtag ή να δημιουργήσουμε νέα. Τα Topics μπορούν να μετονομαστούν απλά πατώντας στο όνομα τους και πληκτρολογώντας ένα νέο όνομα. Η διαγραφή είναι επίσης δυνατή – ο χρήστης πρέπει απλά να πατήσει στον κάδο ανακύκλωσης.

Το πεδίο Top influencers εμφανίζει τα Twitter handles που σχετίζονται με το συγκεκριμένο topic. Όλα τα Twitter handles που προσθέτουμε σαν Handles και τα σχετίζουμε με το θέμα Democracy & human rights θα εμφανιστούν εδώ, μαζί με τον δεσμό τους (Youth ή Policy maker), το Klout score και το πλήθος των συνομιλιών στο οποίο έχουν συνεισφέρει.

Νέα θέματα μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα πατώντας click στον σύνδεσμο Create new topic της πλαϊνής μπάρας στην αριστερή μεριά της οθόνης.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι αλλαγές θα πρέπει να αποθηκευτούν πατώντας το κουμπί Save changes αλλιώς θα χαθούν!