Βουλγαρία – EYNCRIN

Το γενικό πλαίσιο

Οι νέοι θεωρούνταν ανέκαθεν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής και της αγοράς εργασίας της Βουλγαρίας. Ακόμη και έπειτα από 11 συνεχόμενα χρόνια οικονομικής ανάπτυξης οι νέοι δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν από αυτή την περιθωριακή θέση κυρίως λόγω δομικών περιορισμών όπως για παράδειγμα η έλλειψη παιδείας, ικανοτήτων, εμπειρίας και κοινωνικού κεφαλαίου. Κατά έναν προβλέψιμο τρόπο οι νέοι έχουν υποφέρει από ένα δυσανάλογα σοβαρό πλήγμα  από την ύφεση, φτάνοντας σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα κοινωνικής απομόνωσης, ανεργία και απραγίας, και με πολύ χαμηλά ποσοστά πολιτικής συμμετοχής και ενασχόλησης. Η οικονομική κρίση πρόσθεσε επιπλέον κυκλικούς παράγοντες στους δομικούς. Το πρόβλημα της ανεργίας στους νέους σε συνεργασία με τα NEETs μετατρέπει την κατάσταση της πολιτικής, κοινωνικής και εργασιακής αγοράς της Βουλγαρίας σε πιο δραματική κατάσταση από ότι φαίνεται εξαρχής. Στην πραγματικότητα, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι άνεργοι νέοι μακροχρόνια ή μη. Από την άλλη πλευρά το Βουλγάρικο πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα κοινωνικής εμπιστοσύνης, έλλειψη αστικής δραστηριότητας και χαμηλά επίπεδα συμμετοχής των νέων σε πολιτικές συζητήσεις.

Η Βουλγαρία είναι η χώρα με την χαμηλότερη χρήση του Twitter ανάμεσα στους εταίρους του έργου. Σε σύγκριση με τη χώρα με το επόμενο χαμηλότερο ποσοστό, την Ελλάδα (3.4 %), οι χρήστες του Twitter στη Βουλγαρία το χρησιμοποιούν 5 φορές λιγότερο (0.69%). Η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης στη Βουλγαρία διαμοιράζεται με άνισο τρόπο ανάμεσα στα: Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter, Instagram and Tumblr.

Τα στατιστικά του Statcounter από τον Μάιο του 2018 δείχνουν τα παρακάτω:

Το Twitter είναι το τέταρτο σε προτίμηση μέσο κοινωνικής δικτύωσης στη Βουλγαρία με πολύ χαμηλό ποσοστό 0.69%.

Τον Οκτώβριο του 2016 υπήρχαν λιγότερο από 50 λογαριασμό πολιτικών κομμάτων και προσώπων από τη Βουλγαρία. Ένα μόνο χρόνο αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά λόγω της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βουλγαρία και, μέχρι το Νοέμβριο του 2017 υπήρχαν περισσότεροι από 300 λογαριασμοί πολιτικών στο Twitter.

Άλλη μια στατιστική μελέτη δείχνει την κατανομή των ηλικιών των Βούλγαρων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την οποία οι πιο ενεργοί χρήστες στη χώρα είναι οι νέοι –  εκείνοι δηλαδή με ηλικία ανάμεσα σε 25 και 34.

Κατά παρόμοιο τρόπο με κάποιες από τις γειτονικές χώρε όπως είναι η Ελλάδα και η Ρουμανία η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη Βουλγαρία γίνεται κυρίως για την παραγωγή ειδήσεων και την ενημέρωση για κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο ακτιβισμός των νέων της Βουλγαρίας εκπροσωπείται από κάποιες βασικές ομάδες ακτιβιστών. Υπάρχουν οι κοινοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κάποιο βασικό ρόλο στη δημόσια σφαίρα και οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ακτιβισμού. Μαζί με την κατηγορία των online πολιτικών ακτιβιστών, των οποίων η συμμετοχή γίνεται κυρίως μέσω του Διαδικτύου, μπορούμε να υπογραμμίσουμε το προφίλ μιας ενδιάμεσης κατηγορίας οι οποίοι λαμβάνουν μέρος τόσο σε διαδικτυακές όσο και σε μη διαδικτυακές μορφές ακτιβισμού. Οι συγκεκριμένοι φαίνεται να διατηρούν ένα ισορροπημένο προφίλ συμμετοχής και στα δυο πλαίσια. Θα  μπορούσαμε να πούμε ότι οι νέοι που είναι ενεργοί και ασκούν επιρροή online κάνουν το ίδιο και πέρα από το Διαδίκτυο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι ασκούν επιρροή κυρίως offline ενώ το αντίθετο δε συμβαίνει συχνά με τους χρήστε που ασκούν επιρροή μόνο online να είναι μια μικρή μειοψηφία.

Ακριβώς όπως και σε υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες τα προφίλ των νέων χρηστών που είναι ελκυστικά στο Twitter τείνουν να έχουν υψηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και φιλελεύθερο/αριστερό προσανατολισμό.

Η πρόκληση

Η μεγαλύτερη πρόκληση του Βουλγαρικού πιλότου ήταν η δημιουργία συζητήσεων ανάμεσα στον μικρό αριθμό νέων στο Twitter και στον ακόμη πιο χαμηλό αριθμό Βούλγαρων πολιτικών. Λόγω της γενικότερης χαμηλής συμμετοχής στη χώρα το κενό ανάμεσα στους πολιτικούς και τους νέους είναι ακόμη μεγαλύτερο online. Οι πιο ενεργοί νέοι ακτιβιστές στο Twitter είναι εκείνοι που σχετίζονται με το πράσινο κόμμα και οι εκείνοι με ακροδεξιό προσανατολισμό, ενώ οι πιο ενεργοί πολιτικοί είναι εκείνοι που εργάζονται σε οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βουλγάρικος πιλότος έπρεπε να προκαλέσει τη συμμετοχή σε συζητήσεις τόσο ενεργών νέων όσο και πολιτικών της Βουλγαρίας πάνω σε διάφορα θέματα εθνικού ή Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η λύση

Η στρατηγική του Βουλγάρικο πιλότου ήταν να μετατρέψει το μειονέκτημα της πολύ χαμηλής πολιτική συμμετοχής στο Twitter σε πλεονέκτημα  – με το να γίνει ορατός σαν ένας από τους λίγους ενεργούς χρήστες στο Twitter που γράψει στα Βουλγάρικα. Έως και τώρα (Απρίλιος 2018), το @ASK_youth_BG είναι ο μοναδικός λογαριασμός στο Twitter που ενεργοποιείται από νέους για τη δημιουργία πολιτικών συζητήσεων στη χώρα.

Το πρώτο βήμα ήταν η αναζήτηση των πιο δημοφιλών προφίλ στο Twitter και η ενσωμάτωσή τους στις συζητήσεις πάνω στα θέματα του έργου.

Για παράδειγμα, ένα από τα 5 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα προφιλ ήταν της Maria Gabriel, της Βουλγάρας EU Commissioner του Information European Commissioner for Digital Economy and Society, την οποία αναμίξαμε πολύ στις συζητήσεις του #ask.

Ο πιλότος χρησιμοποίησε το #ask Dashboard για να δημιουργήσει πολιτικές συζητήσεις στο κυρίως στο διάστημα Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018. Οι συζητήσεις δημιουργήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά μέσο όρο 3 την ημέρα).

Επτά workshops διοργανώθηκαν για την προώθηση της χρήσης του Twitter ανάμεσα στου νέους και για την εκπαίδευση των νέων εργαζόμενων, πολιτικά ενεργών και φοιτητών της Βουλγαρίας σχετικά με το πώς να λειτουργούν σαν διαμεσολαβητές συζητήσεων.

Οι προσπάθειες του πιλότου για την προώθηση, εκπαίδευση και δημιουργία καμπανιών στο #ask παρουσιάστηκαν σε ένα αριθμό εκδηλώσεων για νέους και πολιτικούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το Twitter handle του Βουλγάρικου πιλότου είναι το @ASK_youth_BG.

Τα αποτελέσματα

Το περιεχόμενο των περισσότερων συζητήσεων που δημιουργήθηκαν σχετίζεται με την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.