Αντίκτυπος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αριθμητικές τιμές των διάφορων μετρικών που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου του dashboard από τον Ιανουάριο του 2017.

Αντίκτυπος Total UK FR GR BG EU
Άθροισμα Twitter impressions >645000 >110000 >110000 >90000 >180000 >155000
Συνολικός αριθμός συζητήσεων >3844 >625 >603 >723 >1382 >511
Αριθμός εμπλεκόμενων πολιτικών >1559 >201 >334 >203 >341 >480
Αριθμός εμπλεκόμενων νέων >7914 >1501 >1505 >1502 >2400 >1006
Αριθμός ακολούθων στο Twitter >1820 >374 >268 >279 >450 >467
Αριθμός απαντήσεων στο Twitter >5570 >147 >376 >1409 >2891 >747
Αριθμός likes στο Twitter >4575 >218 >513 >759 >2261 >824
Αριθμός retweets στο Twitter >3315 >66 >208 >806 >1763 >472
Klout score 39.23 40.92 38.64 41.70 41.55
Αλλαγή του Klout score change (από τον Ιανουάριο 2017) +20.55 +11.27 +21.20 +28.95 N/A

Ορισμοί:

  • Άθροισμα Twitter impressions: Το άθροισμα των Twitter impressions από το Μάιο 2017 (όπως ανακτήθηκε από τη σελίδα Twitter analytics).
  • Συνολικός αριθμός συζητήσεων: Ο αριθμός των συζητήσεων που δημοσιεύθηκαν Represents the number of tweets from brokers that are classified as contributions according to rules agreed upon as what makes a contribution.
  • Αριθμός εμπλεκόμενων πολιτικών: Ο αριθμός των πολιτικών που συμμετείχαν (π.χ. απάντησαν ή αναφέρθηκε το όνομά τους) στις συζητήσεις του #ask.
  • Αριθμός εμπλεκόμενων νέων: Ο αριθμός των νέων που συμμετείχαν (π.χ. απάντησαν ή αναφέρθηκε το όνομά τους) στις συζητήσεις του #ask.
  • Αριθμός ακολούθων στο Twitter: Ο αριθμός των ακολούθων (followers) του πιλότου στο Twitter.
  • Αριθμός απαντήσεων στο Twitter: Ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων (replies) σε όλα tweets του πιλότου.
  • Αριθμός likes στο Twitter: Ο συνολικός αριθμός των likes σε όλα tweets του πιλότου.
  • Αριθμός retweets στο Twitter: Ο συνολικός αριθμός των retweets σε όλα tweets του πιλότου.